Fundusze
  • Za darmo i bez zobowiązań Otrzymywanie ofert jest całkowicie bezpłatne i bez zobowiązań.
  • Szybko i łatwo Zlokalizuj swojego dostawcę szybko i łatwo - na terenie całej Polski
  • Oszczędź czas i pieniądze Porównaj otrzymane oferty i wybierz te, które najbardziej Ci odpowiadają

Możliwości dofinansowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Rosnąca popularność instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, a także polityka Polski oraz wspólna polityka Unii Europejskiej, przyczyniły się do powstania mechanizmów wsparcia inicjatyw i projektów związanych z pozyskiwaniem energii z naturalnych źródeł.

Pierwszym aparatem do wsparcia takich inicjatyw był system "Zielonych Certyfikatów", uwzględniony w polskim prawie. Cytując za Ministerstwem Gospodarki "rozwiązanie to jest mechanizmem rynkowym sprzyjającym rozwojowi energetyki odnawialnej. Jego istotą jest nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym, obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, bądź uiszczenia opłaty zastępczej".

Kolejnym mechanizmem wspierającym "zielone inicjatywy" jest bezpośrednie finansowanie realizacji inwestycji związanych z energetyką odnawialną. W znacznym stopniu środki przeznaczone na dotacje pochodzą z Unii Europejskiej, ale są to także środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki unijne są głównie przeznaczone dla instytucji publicznych, realizujących inwestycje "budowy nowych mocy w zakresie OZE, budowy i rozbudowy sieci przesyłowych umożliwiających przyłączanie nowych jednostek wytwórczych, a także produkcji urządzeń na rzecz energetyki odnawialnej" (Ministerstwo Gospodarki).

Rozwój odnawialnych źródeł energii

Według Ministerstwa Gospodarki, eksploatacja naturalnych źródeł energii będzie rozwijać się w trzech różnych kierunkach; energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz biokomponentów wykorzystywanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych. Polska polityka w sprawie odnawialnych źródeł energii jest także uzależniona od polityki ustalonej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w jej końcowym zużyciu powinien wzrosnąć do 20% w 2030, natomiast wykorzystanie biopaliw do 2030 roku ma wzrosnąć do 10% do roku 2020. W związku z tym, Polska ma obowiązek przygotowania koncepcji działań prowadzących do osiągnięcia celu na rok 2020, jak i również obowiązek przeglądu prawa i likwidacji barier administracyjnych. Polski rząd jest zobowiązany umożliwić realizację międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie OZE.

Poniżej graficzna prezentacja kierunku, w którym rozwijać się będzie zużycie OZE w Polsce.

Odnawialne Źródła Energii

W związku z rosnącą świadomością ekologiczną i potrzebą wprowadzenia bardziej efektywnej ochrony środowiska, a także przyjętej polityki, Polska będzie rozwijać się w kierunku wykorzystania OZE. Zachęcamy Państwa do skorzystania z dofinansowań na tego typu przedsięwzięcia już w tym momencie. Poniżej znajdą Państwo wskazówki gdzie szukać dofinansowań oraz na jakie programy są obecnie przyjmowane aplikacje.

Dofinansowanie na inwestycje w odnawialne źródła energii - gdzie szukać?

Rozważając zakup instalacji wykorzystujących naturalne źródła energii, takich jak panele słoneczne czy pompy ciepła, warto dowiedzieć się, czy możemy ubiegać się o dofinansowanie. W zależności od profilu naszej działalności (osoba fizyczna, działalność prywatna czy działalność publiczna) istnieję możliwość złożenia wniosku do odpowiedniego funduszu. Warto przyjrzeć się programom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej, które bazują głównie na preferencyjnych pożyczkach czy dotacjach. Co więcej, NFOŚiGW jest największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Dla osób fizycznych przeznaczone są programy "Domy Energooszczędne. Program Priorytetowy NFOŚiGW" oraz program "Prosument". Jeżeli reprezentują Państwo działalność prywatną, polecamy ubiegać się o środki z programu "Inwestycje energooszczędne w MŚP" lub "Bocian"

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych programów na naszej stronie.