Domy Energooszczędne
 • Za darmo i bez zobowiązań Otrzymywanie ofert jest całkowicie bezpłatne i bez zobowiązań.
 • Szybko i łatwo Zlokalizuj swojego dostawcę szybko i łatwo - na terenie całej Polski
 • Oszczędź czas i pieniądze Porównaj otrzymane oferty i wybierz te, które najbardziej Ci odpowiadają

Podstawowe Informacje

Program Priorytetowy "Domy Energooszczędne" został wprowadzony ze względu na wdrożenie Dyrektwy Rady i Parlamentu Europejskiego, zobowiązując państwa członkowskie do dołożenia wszelkich starań, aby od roku 2021 wszystkie nowo zbudowane budynki były obiketami o niemal zerowym zużyciu energii. Program jest swego rodzaju impulsem, zachęcającym osoby fizyczne do wdrażania instalacji czerpiących energię z naturalnych źródeł.

Cel programu 

Głównym celem programu jest znacząca oszczedność energii i ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 dzięki pomocy finansowej i wspieraniu przedsiewzięć poprawiajacych efektywność wykorzystania OZE w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. Program zakłada, że wartości wskaźnika osiagniecia celu wynoszą 93.5 tys. Wartość wskaźnika osiągniętego celu dotyczące ilości ograniczonej lub unikniętej emisji CO2, wynosi 32,3 tys Mg/rok.

Do kogo skierowany jest program?

W programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne budujące dom lub kupujące lokum od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające prawo własności (lub współwłasności) nieruchomości bądź prawo do użytkowania wieczystego, a także osoby fizyczne posiadające uprawnienia do przeniesienia przez dewelopera prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub nieruchomosci gruntowej i nieruchomości (lokalu mieszkalnego) na niej wybudowanego.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie polega na częściowej spłacie kapitału kredytu bankowego, przeznaczonego na budowę lub zakup nieruchomości. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest dostarczenie certifikatu potwierdzającego wynagane standarty energetyczne nieruchomości. Po zakończeniu realizacji projektu dotacja jest przekazywana na konto beneficjenta. Kwota dofinansowania jest zależna od kilku czynninków, m.in. wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW.

Możliwe realizacje

O dofinansowanie ubiegać się można realizując jedną z wymienionych inwestycji:

 • budowa domu jednorodzinnego;
 • zakup nowego domu jednorodzinnego;
 • zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Oczywiście, należy pamiętać o wymogach dotyczących standartów energetycznyvh, koniecznych do spełnienia.

Wysokość dofinansowania

Wymiar dofinansowania zależy od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energie użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) oraz założeń dotyczacych sprawnosci instalacji grzewczej i przygotowania wody uytkowej.. Aby dowiedzieć się więcej jak oblicza się ten wskaźnik zapraszamy do kontaku z NFOŚiGW.

Wysokość dofinansowania sięga:

 • w przypadku domów jednorodzinnych:
 • standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
 • standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

 

 • w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
 • standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
 • standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

Budżet i czas trwania programu

Całkowity budżet programu to 300 mln złotych. Według szacunków, taki kapitał pozwoli na dofinansowanie ok.12 tysięcy projektów. Program został przewidziany na lata 2013-2018, przy czym wydatkowanie środków będzie odbywać się do końca roku 2022.

Nabór wniosków

Nabór wniosków do programu odbywa się w trypie ciągłym. Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani dofinansowaniem, zapraszmy do kontaktu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod tym linkiem.