Inwestycje energooszczędne w MŚP
  • Za darmo i bez zobowiązań Otrzymywanie ofert jest całkowicie bezpłatne i bez zobowiązań.
  • Szybko i łatwo Zlokalizuj swojego dostawcę szybko i łatwo - na terenie całej Polski
  • Oszczędź czas i pieniądze Porównaj otrzymane oferty i wybierz te, które najbardziej Ci odpowiadają

Cel programu

Głównym celem programu jest znaczne ograniczenie zużycia energii, które będzie możliwe dzięki realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2. Program zakłada, że wartości wskaźnika osiągniecia celu wynosić będzie 149 776 MWh/rok. Wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego w okresie wynoszą 150 tys. MWh/rok.

Do kogo skierowany jest program?

Program przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, realizujących inwestycje poprawiające efektywność energetyczną przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Aplikacje można składać dla działalności prywatnych, utworzone na mocy polskiego prawa i działające na terenie Polski. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie przedsiębiorstwom zaliczającym się do kategorii mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na podstawie zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003.

Forma dofinansowania

Dla beneficjentów programu została przewidziana częściowa spłata kapitału zaciągniętych kredytów, która będzie odbywać się za pośrednictwem banków współpracujących z NFOŚiGW.

Budżet i czas trwania programu

Całkowita kwota bezzwrotna przeznaczona na dofinansowania wynosi 59 910,5 tysięcy zł. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 60 000 tys. zł. Okres wdrażania programu trwa między 2014 - 2016, następnie alokacja środków zakończy się wraz z rokiem 2015. Wydatkowanie środków jest przewidziane do końca 2016 roku.

Możliwe realizacje

Cytując regulamin projektu, o dofinansowanie ubiegać się można realizując jedną z wymienionych inwestycji:

  • Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie:
  • poprawy efektywności energetycznej lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,
  • termomodernizacji budynku/ów lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME2.

Powyższe regulacje dotyczą przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro;

  • Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie:
  • poprawy efektywności energetycznej lub odnawialnych źródeł energii, w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 20% oszczędności energii,
  • termomodernizacji budynku/ów lub odnawialnych źródeł energii, w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii.

Powyższe regulacje dotyczą przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 000 000 euro.

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym przez banki współpracujące z NFOŚiGW w ramach tego programu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz z listą banków partnerskich na stronie Funduszu.