Program "BOCIAN" - rozproszone, odnawialne źródła energii
  • Za darmo i bez zobowiązań Otrzymywanie ofert jest całkowicie bezpłatne i bez zobowiązań.
  • Szybko i łatwo Zlokalizuj swojego dostawcę szybko i łatwo - na terenie całej Polski
  • Oszczędź czas i pieniądze Porównaj otrzymane oferty i wybierz te, które najbardziej Ci odpowiadają

Podstawowe informacje

Program "BOCIAN", skierowany do polskich prywatnych przedsiębiorców, ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla lub całkowite jej wyeliminowanie dzięki zwiększeniu produkcji energii z naturalnych źródeł.

Do kogo skierowany jest program?

Program "BOCIAN" skierowany jest to prywatnych przedsiębiorców działających i planujących inwestycje w naturalne źródła energii na terenie Polski (art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Forma dofinansowania i budżet 

W ramach programu "BOCIAN" można ubiegać się o pożyczkę do 85% kosztów kwalifikowanych na preferencyjnych warunkach. Maksymalna kwota pożyczki to 40 mln złotych. Całkowity budżet przeznaczony na realizację programu to 570 000 tysięcy złotych. 

Czas trwania programu

Program "BOCIAN" został przewidziany na lata 2015 - 2023, podpisywanie umów będzie odbywać się do 2020 roku, natomiast wydatkowanie środków będzie realizowane do 2023 roku.

Możliwe realizacje 

W ramach programu przewidziano realizacje takie jak budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w następujących przedziałach:

 Program Bocian Oze

O dofinansowanie można ubiegać się również, jeżeli realizowane są instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego rodzaju przedsięwzięcia musi spełnić warunki określone w powyższej tabeli.

Co więcej, wspierane mogą być systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE, w szczególności magazyny ciepła czy magazyny energii elektrycznej.

Nabór wniosków

Aplikacje można składać w trybie ciągłym. Wszystkie dodatkowe informacje i aktualności znajdą Państwo na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod tym linkiem.