Program "Prosument" - dofinansowanie mikroinstalacji OZE
  • Za darmo i bez zobowiązań Otrzymywanie ofert jest całkowicie bezpłatne i bez zobowiązań.
  • Szybko i łatwo Zlokalizuj swojego dostawcę szybko i łatwo - na terenie całej Polski
  • Oszczędź czas i pieniądze Porównaj otrzymane oferty i wybierz te, które najbardziej Ci odpowiadają

Podstawowe informacje

Rozważając inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii warto poszukać informacji o możliwościach dofinansowania takich projektów. Jednym z takich programów jest "Prosument" - dofinansowanie przeznaczone na cel zakupu i montażu mikroinstalacji OZE, wspierający inwestycje typu prosumenckiego w prywatnych nieruchomościach. Założeniem programu jest preferencyjne finansowanie w postaci pożyczek, uzupełnione dotacją. Program "Prosument" ma na celu dofinansowanie zakupu oraz montażu mikroinstalacji OZE (odnawialnych źródeł energii), dzięki którym możliwe będzie znacząca poprawa jakości środowiska i zwiększenie produkcji energii pochodzącej z naturalnych źródeł. Dofinansowane mogą zostać mikro oraz małe instalacje produkujące ciepło lub energię elektryczną.

Cel programu

Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla lub całkowite jej całkowita eliminacja. Według NFOŚiGW szacowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 192 tys. Mg/rok, natomiast wskaźnik produkcji energii z odnawialnych źródeł jest przewidziany na poziomie co najmniej 420 tys. MWh/rok.

Do kogo skierowany jest program?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnia mieszkaniowe, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Formy dofinansowania i budżet 

Dofinansowanie Prosument

Dofinansowanie jest możliwe w formie pożyczki lub dotacji. Całkowity budżet programu wnioski 714 960 tysięcy złotych, z czego 211 528 tysięcy przeznaczone jest dla bezzwrotnych form dofinansowania. Pozostała część kapitału jest przeznaczona dla zwrotnych form dofinansowania. Według NFOŚiGW do końca 2016 roku dofinansowanie instalacji będzie pokrywać 40% kosztów instalacji. Od roku 2017 możliwe będzie uzyskanie jedynie 30% zwrotu z dofinansowania. Wzrośnie natomiast wysokość kwoty bezzwrotnej z 240 mln złotych do 280 mln złotych. 40% dofinansowania przeznaczone będą głównie dla beneficjentów montujących instalacje o mocy do 40 kWp. Nowe ustalenie zakładają także niższe kwoty kosztów kwalifikacyjnych instalacji kolektorów słonecznych i systemów PV.

Możliwe instalacje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje dofinansowanie poniżej wymienionych instalacji:

  • źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
  • małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
  • mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Instalacje muszą być wdrożone w budynkach mieszkalnych, wybudowanych na terenie samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego biorącej udział w programie jako beneficjent.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. W trzecim kwartale roku 2015 wznowiony zostanie nabór poprzez wszystkie trzy kanały (banki, samorządy oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Zalecamy Państwu kontakt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu zasięgnięcia dokładnych informacji. Szczegóły dotyczące programu znajdą Państwo pod tym linkiem.