Kotły na biomasę
  • Za darmo i bez zobowiązań Otrzymywanie ofert jest całkowicie bezpłatne i bez zobowiązań.
  • Szybko i łatwo Zlokalizuj swojego dostawcę szybko i łatwo - na terenie całej Polski
  • Oszczędź czas i pieniądze Porównaj otrzymane oferty i wybierz te, które najbardziej Ci odpowiadają

Co to jest biomasa?

Biomasa to materiał energetyczny pochodzenia organicznego jak rośliny lub zwierzęta. Można go stosować bezpośrednio poprzez spalanie w celu wytworzenia ciepła lub pośrednio po konwersji na różne rodzaje paliwa. Głównym źródłem energii z biomasy jest drewno w postaci kłód, granulek lub wiórów drewnianych. Pełen zakres paliw z biomasy obejmuje również substancje pochodzenia zwierzęcego, żywność, odpady przemysłowe i komunalne. Biomasa może być przekształcona w różne formy energii, takich jak metan, etanol czy biodiesel. Spalanie biomasy uwalnia większość energii w postaci ciepła, która może być wykorzystana do ogrzewania domów, wytwarzania energii elektrycznej lub jako paliwo do pojazdów.

W przeciwieństwie do węgla, tworzenie szczątków roślin może trwać miliony lat, biomasa jest bardziej przyjazna dla środowiska. Biomasę można uzyskać bardzo szybko, zastępując lub uprawiając nowe rośliny i drzewa. Biomasa jest również znana jako węgiel w neutralnej postaci energii, ponieważ rośliny absorbują taką samą ilość dwutlenku węgla z powietrza podczas rozwoju, jaka jest uwalniana w procesie spalania. To dostarcza nie tylko z energii, ale także redukuje odpady, które trzeba byłoby utylizować.

Jak działa kocioł na biomasę?

Drewno nie jest nowym rodzajem paliwa, ale technologia na tyle się poprawiła i uczyniła wykorzystanie go bardziej wydajnym. Kotły na biomasę mogą być alternatywą dla kotłów olejowych i gazowych, a także przynieść korzyści dla domowego budżetu. Większość nowoczesnych kotłów jest w pełni automatyczna, kontrolując ilości paliwa i powietrza w komorze spalania. Kotły na biomasę działają w wyniku spalania pelet lub wiór w celu wytworzenia ciepła dla domu, lub budynku. Aby zminimalizować koszty transportu i dostawy paliwa, producenci zalecają zamawianie rocznego zapasu biomasy. Jeśli nie macie Państwo możliwości zapewnienia wystarczającej przestrzeni do magazynowania, biomasa może być dostarczana w 10 kg workach.

Biomasa podawana jest automatycznie do kotła, gdzie sonda elektryczny zapala materiał. Wyprodukowane ciepło jest monitorowane i kontrolowane przez termostaty, które dostosowują zarówno dopływ paliwa, jak i prędkość wentylacji. Gorące gazy powstałe w procesie spalania transportowane są do wymiennika ciepła, w którym ciepło jest przekazywane do wody używanej do ogrzewania systemu. Następnie woda krąży w instalacji centralnego ogrzewania, dzięki czemu możliwe jest dostarczenie ciepła do nieruchomości.

Jaki rodzaj drewna jest najlepszy do wykorzystania w kotłach na biomasę? 

Biomasa

Najczęściej stosowane rodzaje paliw drzewnych są brykiety i pelety. Pył drzewny i granulki są powszechnie stosowane w systemach zautomatyzowanych, korzystanie z większych kawałków drewna jest uzależnione od człowieka, gdyż wymaga ręcznego wprowadzana do kotła. Jeżeli drewno, jakim dysponujemy, zawiera zbyt dużo wody i nie było odpowiednio przechowywane i leżakowane, w trakcie procesu spalania będzie wydobywać się sporo dymu i zanieczyszczeń. Należy pamiętać, że paliwo drzewne będzie wymagało więcej miejsca w porównaniu do paliw kopalnych (ropy naftowej lub gazu).

 

 

Pelety to mieszanka sprasowanych trocin i wiórów drzewnych. Są w 100% naturalne, odnawialne i łatwe w użyciu, wymagając minimalnej ingerencji użytkownika. Ich wartość energetyczna jest większa niż dużych kawałków drewna czy wiór, dodatkowo nie wymagając dużej przestrzeni do magazynowania.

Wióry drewniane są solidne materiałem, pozyskiwanym przez cięcie większych kawałków drewna. Zaletą wiórów jest ich niski koszt, ale ich skuteczność nie może osiągnąć tak wysokiego poziomu jak pelety drzewne. Wióry wymagają mniej energii do wytwarzania, przetwarzania i transportu, w porównaniu z innymi paliwami drzewnymi.

Ponadto, zbierane zgodnie z praktykami zrównoważonego leśnictwa, są postrzegane jako źródło energii odnawialnej.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o inwestycji w kocioł na biomasę, należy dokładnie zweryfikować ilość dostępnego miejsca, metodę zaopatrzenia czy zastosowanie biomasy. Aby zmaksymalizować wydajność swojego sprzętu, istotne jest aby wybrać odpowiedni rodzaj paliwa i uzyskać odpowiednią zawartość wilgoci. Wióry drewniane i kłody powinny mieć wyższy poziom wilgotności (25%), podczas gdy pelety drewniane powinny być suche (8%).

Korzyści z ogrzewania biomasą

  • Niedrogie ogrzewanie - nawet jeśli ceny paliwa drzewnego nie są stałe, są zawsze niższe niż innych metod ogrzewania,
  • Wsparcie finansowe - korzystając z odnawialnych źródeł energii możemy ubiegać się o różne formy dofinansowania,
  • Niska emisja dwutlenku węgla - wartość emisji dwutlenek węgla w procesie spalania jest równa ilości pochłanianej przez roślinę podczas całego procesu jej rozwoju,
  • Oszczędności - ogrzewanie biomasą przyczyni się zarówno do zwiększonej ochrony środowiska naturalnego, jak i oszczędności finansowych,
  • Wsparcie dla lokalnego biznesu - biomasa może być dostarczana z terenów Polski, co gwarantuje bezpieczeństwo dostaw i przyczynia się do rozwoju firm lokalnych i krajowych,
  • Niskie koszty utrzymania - większość nowoczesnych kotłów na biomasę wymaga niewielkiej konserwacji. W rzeczywistości, niektóre z kotłów mogą być w pełni zautomatyzowane. Jednak co roku powinny być serwisowane i sprawdzane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. Jeżeli kocioł nie jest wyposażony w automat do czyszczenia, konieczne jest regularne czyszczenie i opróżnianie popiołu konieczne (tygodniowo).